Wersja polska English version Strona główna
 Thursday, 18 July 2019 Informacje  
Ekologia i segregacja odpadów


Wytwarzane przez każdego z nas śmieci budują co dnia wielką górę odpadów. Przyroda bez naszej pomocy przegra z cywilizacją. Nasza pomoc to między innymi selektywna zbiórka surowców wtórnych zawartych w odpadach, czyli pomniejszanie góry śmieci i kierowanie odzyskanych surowców do ponownego przetworzenia na pełnowartościowe produkty. Miasto Kraków poszerza rozpoczętą przed paroma laty taką formę zagospodarowania odpadów. W różnych punktach miasta ustawione zostaną zestawy kolorowych pojemników.

Do pojemnika koloru CZERWONEGO wrzucaj: tylko butelki z tworzywa PET po napojach. Nie wrzucaj: innych odpadków z tworzyw sztucznych.

Do pojemnika koloru ZIELONEGO wrzucaj: butelki, słoiki, inne kolorowe i białe opakowania szklane - bez zamknięć i nakrętek. Nie wrzucaj: opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego.

Do pojemnika koloru POMARAŃCZOWEGO wrzucaj: puszki aluminiowe po napojach, jarzynach, folię aluminiową, drobny złom, puszki z blachy stalowej, kapsle z butelek. Nie wrzucaj: opakowań po aerozolach, puszek po lakierach, farbach i oleju, baterii.

Do pojemnika koloru NIEBIESKIEGO wrzucaj: gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, zużyte zeszyty, książki, worki papierowe, koperty itp. Nie wrzucaj: papieru zabrudzonego i zatłuszczonego, opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne i folie metalowe (dotyczy to opakowań po mleku, sokach oraz innych produktach spożywczych).